خدمات الکتروجوش:

  • بازسازی دستگاه های جوش

  • ساخت الکترودهای جوشکاری

  • ساخت قالب و فیکسچرهای جوشکاری

  • ساخت و راه اندازی خطوط اتوماسیون جوش کاری

  • ساخت انواع ترانس های جوش مقاومتی با قدرت های مختلف

  • تابلوهای فرمان

photo_2dd021-03-08_01-37-55
photo_2021-03-08_01-37-39
image-52
image-50
image-51
gun-1
photo_2021-03-08_01-37-54
IMG_2928