خدمات الکتروجوش:

  • بازسازی دستگاه های جوش
  • ساخت الکترودهای جوشکاری
  • ساخت قالب و فیکسچرهای جوشکاری
  • ساخت و راه اندازی خطوط اتوماسیون جوش کاری
  • ساخت انواع ترانس های جوش مقاومتی با قدرت های مختلف
  • تابلوهای فرمان
photo_2dd021-03-08_01-37-55
photo_2021-03-08_01-37-39
image-52
image-50
image-51
gun-1
photo_2021-03-08_01-37-54
IMG_2928