اینورتر جوشکاری

ترانسفورماتور اینورتر برند JASIC

شرکت الکتروجوش وارد کننده انحصاری اینورترهای “JASIC” چین تحت لیسانس CE اروپا

در ولتاژهای ۱۴۰، ۱۶۰، ۲۰۰ ،۲۵۰، ۴۰۰، ۵۰۰

اینورتر جوشکاری

اینورتر ۵۰۰ آمپر

اینورتر ۴۰۰ آمپر

اینورتر ۴۰۰ آمپر

اینورتر ۵۰۰ آمپر

اینورتر ۲۵۰ آمپر

اینورتر ۲۵۰ آمپر

اینورتر ۱۴۰ آمپر

اینورتر ۱۴۰ و ۱۶۰ آمپر