نقطه جوش پرس جوش ۶۵KVA

  • تابلو فرمان میکروکنترلر
  • بدنه بسیار محکم
  • بازو‌های آب خنک