نقطه جوش پرس جوش ۶۵KVA

  • تابلو فرمان میکروکنترلر
  • بدنه بسیار محکم
  • بازو‌های آب خنک

این دستگاه برای جوش دادن قطعات خودرو ، قفس پرنده ، لوازم آشپزخانه ،لوازم خانگی و تولید مش های فلزی مورد استفاده قرار می گیرد.

در پرس جوش 65KVA به لحاظ قرار گیری سیلندر باد در نوک بازوی بالا ، حرکت فک بالا به صورت عمود بر قطعه انجام می گیرد حال اینکه در نقطه جوش های سینوسی بازوی بالا حول محور لولای تعبیه شده روی ستون و بازو ،دارای یک حرکت دورانی به روی قطعه برمی گردد.

در نقطه جوش های عمودی زن طول بازو قابل افزایش نمی باشد اما در نقطه جوش های سینوسی طول بازو قابل تغییر می باشد در نقطه جوش های عمودی زن ، قابلیت جوش انواع مهره ی پیچ ،تولید مش های فلزی امکان پذیر می باشد و اثر گذاری آن به مراتب کمتر از نقطه جوش های سینوسی است.