نقطه جوش آویز و گان جوشکاری

طراحی و ساخت نقطه جوش آویز با قدرتهای مختلف متناسب با قطعه کار شما برای مصارف:

  • دیوارهای سه بعدی
  • قطعات خودرو
  • لوازم خانگی
  • ساخت کانکس
  • ساخت انواع اتوگانهای خاص برای مصارف اتوماسیون
image-31
image-28
image-33
image-32