دستگاه جوش سر به سر

جهت تولید کُنس رولبرینگ

image-44