دستگاه آنيل لوله مسی

دستگاه آنیلینگ (عملیات حرارتی) لوله مسی برای تولید کنندگان المنت های حرارتی

کاربرد دستگاه آنيل لوله مسی در ساخت المنت های حرارتی نظیر آب گرمکن و غیره … است.

این دستگاه دمای لوله را تا حدی بالا میبرد(آنیل میکند) که زمان خم شدن لوله ترک نخورد.