ترانسفورماتور جوشکاری

ترانسفورماتور جوش در آمپرهای ۱۴۰، ۱۸۰، ۲۵۰، ۳۵۰، ۵۰۰ و ۷۵۰

welding-transformer

ترانس۱۴۰ آمپر:

 • سبک و قابل حمل
 •  هسته تمام مس
 • دارای ولوم جهت کنترل قدرت
 • توانایی جوش الکترود سایز ۲،۵ و ۳،۲۵
welding-transfotmer-2

ترانس ۱۸۰ آمپر

 • قابل استفاده برای واحد سیار تعمیرات کارخانه ها،جوشکاران سیار،لوله کشی گاز و..
 • هسته تمام مس
 • مجهز به فن خنک کننده
 • توانایی جوش الکترود سایز ۲،۵ و ۳،۲۵
welding-transformer-3

ترانس ۲۵۰ آمپر:

 •  قابل استفاده در کلیه کارگاههای صنایع فلزی و ساختمان
 • هسته تمام مس
 • توانایی جوش الکترود از سایز ۲،۵ تا ۴
welding-transformer-4

ترانس ۲۵۰ آمپر:

 •  قابل استفاده در کلیه کارگاههای صنایع فلزی و ساختمان
 • هسته تمام مس
 • توانایی جوش الکترود از سایز ۲،۵ تا ۴
welding-transformer-5

ترانس ۳۵۰ آمپر:

 •  قابل استفاده در کلیه کارگاههای صنایع فلزی و ساختمان
 • هسته تمام مس
 • توانایی جوش الکترود از سایز ۲،۵ تا ۴
welding-transformer-7

ترانس ۵۰۰ آمپر:

 •  قابل استفاده در کلیه کارگاههای صنایع فلزی و ساختمان
 • هسته تمام مس
 • توانایی جوش الکترود از سایز ۲،۵ تا ۵
welding-inverter-6

ترانس ۷۵۰ آمپر:

 • قابل استفاده در صنایع سنگین(کشتی سازی؛صنایع نفت و گاز،سوله سازی و ساختمانی)
 • توانایی کار به صورت دائم با بازدهی بسیار عالی در هرگونه شرایط جوی
 • نقطه مجهز به فن خنک کننده
 • توانایی جوش الکترود تا سایز ۵
welding-transformer 8